Topraklama Direnç Hesabı, TSE 622 Topraklama Hesabı, Topraklama

Topraklama Hesabını Görmek için Lütfen resmi Tıklayınız

 

Topraklama Tesislerinde Sahada Yapılan Muayeneler ve Belgelendirme: 

Her topraklama tesisi, kullanıcı tarafından işletmeye alınmadan önce,montaj ve tesis aşamasında, gözle muayene edilmeli ve deneyden geçirilmelidir. Raporda ölçme işlemini yapan elektrik mühendisi (Adı,soyadı,ünvanı,Oda Kayıt no vb.) gösterilmelidir. ve sistematik olarak ölçülmelidir.

Çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene,ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotlar aşağıda verilmiştir:

Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları  hariç) için : 2 yıl

Enerji nakil ve dağıtım hatları için : 5 yıl

Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için :

Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi : 1 yıl

Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene,ölçme ve kontroller : 2 yıl

Sabit olmayan tesisler için :

Sabit işletme elemanları için : 1 yıl

Yer değiştirebilen işletme elemanları için : 6 ay

Parlayıcı,Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki  topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene,ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.

Yıldırımdan Korunma Tesislerinin Civarındaki İletişim Tesisleri için Topraklama Kuralları

Komşu Topraklayıcılar : 500 Wmt'den daha yüksek olduğu durumlarda,aralarındaki mesafeler 20 mt'den büyük olan topraklayıcıların da yıldırıma karşı koruma topraklamasına bağlanması tavsiye edilir.

Binaların yıldırıma karşı korunması : İletişim sistemine ilişkin topraklama tesislerinin, ve elemanlar kullanılmalıdır.Bu amaçla topraklama kuşaklama (ring) iletkenleri birçok kere,ancak topraklama baraları veya topraklama klemensleri sadece bir kere bağlanırlar.

İçlerinde iletişim tesisleri işletilen, maruz kalabilecek yüksek binalarda  (örneğin çelik-beton haberleşme kulelerinde),atlamaları önlemek için,dikey metal kısımlar yeterli kesitteki inşaat demiri (St 37) ile sarılmış olmalıdır.Topraklama birleştirme iletkeninin,   teknik donanım için yukarıya taşınması boyunca,fonksiyon topraklaması  ve koruma iletkeni (FPE) her katta,fakat en az 10 mt aralıklarla ve aynı şekilde binanın en üst ve en alt noktalarında, örneğin binanın demir iskeleti gibi sarılı dikey metal kısımlarına bağlanmalıdır.

Bu durumda bu kısımların kolay erişilebilir bağlantı noktaları bulunmalıdır. Yıldırıma karşı koruma tesisi bir ana indirici merkezin işletme topraklamasından ayrı tutuluyorsa,bu işletme topraklamasıyla bağlanmış iletişim sistemine ilişkin topraklama tesisi,sadece eklatör üzerinden yıldırıma karşı koruma tesisiyle bağlanabilir.

Topraklama Firması
Amper Elektrik İnşaat ve Sanayi A.Ş.
( Yıldırımdan Korunma ve Topraklama Kuruluşu )
 
Perpa (Merkez)
Perpa Elektrikçiler Sitesi  A Blok  Kat 10-11 No:1407-1409-1411  34384
Okmeydanı / İstanbul /  Türkiye  
Tel:     +90 212 221 18 31 – 
Faks:  +90 212 222 49 68 – 221 30 12 
 
Karaköy (Şube)
Tünel İlk Belediye Caddesi No:43/1 80020 Karaköy/ İstanbul /  Türkiye
Tel:     + 90 212 293 96 72 - 243 67 27(Pbx)
Faks :  +90 212 243 83 20 - 249 17 56

 

Paratoner Seçim Programı İçin Tıklayınız. 

  

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !